กรุงเวียนนา

กรุงเวียนนา เมืองหลวงออสเตรีย ที่ได้ชื่อว่า คุณภาพชีวิต ดีที่สุดในโลก

กรุงเวียนนา เมืองที่เต็มไปด้วย งานศิลปะ การดนตรี และสถาปัตยกรรม อันเก่าแก่สวยงาม

กรุงเวียนนา มีประชากรประมาณ 1.757 ล้านคน กรุงเวียนนา ประเทศ ออสเตรีย เป็นทั้งเมืองหลวง และศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

ประวัติกรุงเวียนนา เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 7 ของประชากร ภายในเขตเมือง ในสหภาพยุโรป จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นเมือง ที่ใช้ภาษาเยอรมัน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และก่อนการแยก จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ในสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง เมืองนี้มีประชากร 2 ล้านคน เป็นอันดับสอง รองจากเบอร์ลิน ในเยอรมันเท่านั้น

เวียนนาเป็นเจ้าภาพของ องค์กรระหว่างประเทศ ที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งสหประชาชาติ และโอเปก เมืองนี้ตั้งอยู่ ทางตะวันออก ของออสเตรีย และอยู่ใกล้กับ พรมแดนของ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย และฮังการี ภูมิภาคเหล่านี้ ทำงานร่วมกันใน ภูมิภาคชายแดนยุโรป Centrope

นอกจากเมืองบราติสลาวา ที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว เวียนนายังเป็น เขตมหานคร ที่มีประชากร 3 ล้านคน ในปี 2544 ใจกลางเมืองได้รับเลือก ให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก

กรุงเวียนนา

นอกเหนือจากการ ได้รับการยกย่อง ให้เป็นเมืองแห่งดนตรี เพราะมรดกทางดนตรีแล้ว เวียนนายังได้รับ การกล่าวขานว่าเป็น “เมืองแห่งความฝัน” เพราะเป็นที่ตั้ง ของนักจิตวิเคราะห์ คนแรกของโลก ซิกมุนด์ ฟรอยด์ รากฐานของเมืองอยู่ที่ การตั้งถิ่นฐานของ ชาวเซลติก และโรมันตอนต้น ที่แปรสภาพเป็น เมืองในยุคกลาง และแบบบาโรก

เมืองนี้อยู่ใน อันดับที่ 1 ของโลก ในด้านวัฒนธรรม แห่งนวัตกรรม ในปี 2550 และ 2551 และอันดับที่ 5 ของโลก (จาก 256 เมือง) ในดัชนีเมืองนวัตกรรม ประจำปี 2554 ซึ่งวิเคราะห์ในสามด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน และตลาด

เวียนนาเป็นจุดหมายปลายทาง อันดับหนึ่งของโลก สำหรับการประชุม และการประชุมนานาชาติ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้ถึงประมาณ ห้าล้านคนต่อปี

___ หลงวาริน ___