เที่ยวไหนดี เที่ยวไหนดีต่างประเทศ กรุงเวียนนา เมืองหลวงออสเตรีย ที่ได้ชื่อว่า คุณภาพชีวิต ดีที่สุดในโลก
กรุงเวียนนา

กรุงเวียนนา เมืองหลวงออสเตรีย ที่ได้ชื่อว่า คุณภาพชีวิต ดีที่สุดในโลก

กรุงเวียนนา เมืองที่เต็มไปด้วย งานศิลปะ การดนตรี และสถาปัตยกรรม อันเก่าแก่สวยงาม

กรุงเวียนนา มีประชากรประมาณ 1.757 ล้านคน กรุงเวียนนา ประเทศ ออสเตรีย เป็นทั้งเมืองหลวง และศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

ประวัติกรุงเวียนนา เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 7 ของประชากร ภายในเขตเมือง ในสหภาพยุโรป จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นเมือง ที่ใช้ภาษาเยอรมัน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และก่อนการแยก จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ในสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง เมืองนี้มีประชากร 2 ล้านคน เป็นอันดับสอง รองจากเบอร์ลิน ในเยอรมันเท่านั้น

เวียนนาเป็นเจ้าภาพของ องค์กรระหว่างประเทศ ที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งสหประชาชาติ และโอเปก เมืองนี้ตั้งอยู่ ทางตะวันออก ของออสเตรีย และอยู่ใกล้กับ พรมแดนของ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย และฮังการี ภูมิภาคเหล่านี้ ทำงานร่วมกันใน ภูมิภาคชายแดนยุโรป Centrope

นอกจากเมืองบราติสลาวา ที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว เวียนนายังเป็น เขตมหานคร ที่มีประชากร 3 ล้านคน ในปี 2544 ใจกลางเมืองได้รับเลือก ให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก

กรุงเวียนนา

นอกเหนือจากการ ได้รับการยกย่อง ให้เป็นเมืองแห่งดนตรี เพราะมรดกทางดนตรีแล้ว เวียนนายังได้รับ การกล่าวขานว่าเป็น “เมืองแห่งความฝัน” เพราะเป็นที่ตั้ง ของนักจิตวิเคราะห์ คนแรกของโลก ซิกมุนด์ ฟรอยด์ รากฐานของเมืองอยู่ที่ การตั้งถิ่นฐานของ ชาวเซลติก และโรมันตอนต้น ที่แปรสภาพเป็น เมืองในยุคกลาง และแบบบาโรก

เมืองนี้อยู่ใน อันดับที่ 1 ของโลก ในด้านวัฒนธรรม แห่งนวัตกรรม ในปี 2550 และ 2551 และอันดับที่ 5 ของโลก (จาก 256 เมือง) ในดัชนีเมืองนวัตกรรม ประจำปี 2554 ซึ่งวิเคราะห์ในสามด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน และตลาด

เวียนนาเป็นจุดหมายปลายทาง อันดับหนึ่งของโลก สำหรับการประชุม และการประชุมนานาชาติ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้ถึงประมาณ ห้าล้านคนต่อปี

___ หลงวาริน ___

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น