น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สถานที่ที่ยังคงความงดงาม และก็ยังเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่เป็นลักษณะของน้ำตก อันสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ในเขตพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สำหรับสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 2565 น้ำตกแห่งนี้ มีพิกัดที่ตั้ง อยู่ในบริเวณของ พื้นที่ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ ริมทะเลสาบ ของเขื่อนศรีนครินทร์ สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะไป เที่ยวไหนดี โดยมันได้อยู่ห่าง จากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ออกไปประมาณ 180 กิโลเมตร

โดยมันเป็นน้ำตกธรรมชาติอย่าง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ล่าสุด ที่มีความสวยงาม มากเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งบริเวณ โดยรอบของน้ำตก ก็ยังเต็มไปด้วย ป่าไม้นานาพันธุ์ ที่ขึ้นปกคลุม เป็นสีเขียวขจีในวงกว้าง สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะไป เที่ยวน้ำตกไหนดี ที่นี่ก็เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง

โดยจุดที่เป็นต้นน้ำ ของน้ำตกแห่งนี้ซึ่งหมายถึง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น pantip 2564 จะไหลมาจาก พื้นที่บริเวณเขากะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ป่าดิบชื้นเขาแล้ง ซึ่งอยู่ในบริเวณ ทางด้านของทิศตะวันออก ของที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ โดยจะเป็นการไหล ลงไปสู่พื้นที่กักเก็บน้ำ ของเขื่อนศรีนครินทร์นั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกแห่งนี้ จัดว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่ถูกแบ่งออก เป็นชั้นมากถึง 7 ชั้น โดยในแต่ละชั้นของน้ำตก ก็จะมีระยะของความสูง และสภาพความสวยงาม ทางธรรมชาติที่มี ความแตกต่างกันออกไป ในแต่ละชั้น

และทางด้านของ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ก็ได้มีการทำทาง สำหรับการเดินเท้า เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ออกเดินสำรวจ ชื่นชมกับความงาม ของน้ำตกในทุกชั้น ได้อย่างสะดวกสบาย และมันก็ถูกใช้ เป็นเส้นทางสำหรับ การสำรวจธรรมชาติ ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังมี ที่พัก อุทยาน น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 2565 ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

และด้วยความที่มันเป็นน้ำตก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ ของป่าธรรมชาติผืนใหญ่ ปริมาณน้ำของที่นี่จึงไม่เคยแห้ง และนักท่องเที่ยวทั่วไป ก็สามารถที่จะเดินทาง มาเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมชมกันได้ตลอดทั้งปี @UFA-X10

Artist Em