สตราสบูร์ก

สตราสบูร์ก บ้านแต่ละหลังเหล่านี้ มีอายุ 400-500 ปีตั้งเรียงราย ไปตลอดริมคลอง

สตราสบูร์ก เมืองที่มีหมู่บ้านเก่าแก่ อายุมากว่า 500 ปีรวมไปถึง มหาวิหารน็อตเทรอดามที่มีงานศิลปะที่มีอายุมากกว่า 850 ให้เราได้เยี่ยมชม !

สตราสบูร์ก strasbourg อ่านว่า สตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส เมืองแห่งความโรแมนติก เมือง Strasbourg มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ของฝรั่งเศสและเยอรมัน ผสมผสาน เข้าไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว

เมืองนี้ แต่เดิมเป็นหมู่บ้าน ชาวเซลติก ถูกยึดครองในศตวรรษที่ 5 บ้านบริเวณนี้ เป็นบ้านโบราณ และบ้านแต่ละหลังเหล่านี้ มีอายุ 400-500 ปีตั้งเรียงราย ไปตลอดริมคลอง มีการประดับประดาบ้าน ด้วยดอกไม้ สามารถทำให้เดินเล่น ชมเมือง ได้อย่างสบายตา

สตราสบูร์ก

และอีกที่ ๆ โดดเด่นที่สุด ที่เราต้องไปเยี่ยมชมให้ได้ คือมหาวิหารน็อตเทรอดาม ตั้งอยู่ใน Strasbourg, France ที่ก่อสร้างด้วยอิฐ สีชมพูทั้งหลัง ด้วยสถาปัตยกรรม แบบโกธิค ตระการตา

มหาวิหารมีกระจก สีทั้งหมด 3 บาน ที่สร้างขึ้นมาในสมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ ของมหาวิหาร รวมไปถึงหอคอยคู่

นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเยือน มักจะยืนชมความสวยงาม ของหอคอยคู่ ที่อยู่ข้างหน้าก่อน ที่จะเข้าไปเยี่ยมชม ภายในมหาวิหารเสมอ ดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรม อายุมาก 850 ปีเสร็จแล้ว ตกเย็นก็ดินเนอร์ ไปพร้อมกับวิวที่สวยงาม ของกรุงปารีส

เที่ยวไหนดี เที่ยวไหนดีต่างประเทศ นำเสนอโดย : MP สามารถติดตาม เพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10